ترخیص کالا در عمان

صادرات مجدد از عمان از شیوه‌های رایج واردات کالا به ایران است. مرزهای گسترده دریایی با ایران از یک سو و تسهیلات مناسب برای واردکنندگان عمانی باعث شده عمان به یکی از گلوگاه‌های مهم در مسیر تجارت ایران قرار بگیرد.