جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خلاصه اینکوترمز ۲۰۲۰ (هرآنچه که باید بدانید)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ EXW یعنی تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا ( محل کار ). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

فهرست محتوا نمایش

مسئولیت‌ها و ریسک‌ها در Ex Work

ریسک و مسئولیت کالاها هنگام تحویل کالا، در محل تعیین شده از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این بدان معناست که اگر در حین بارگیری توسط خریدار، به کالا خسارت وارد شود حتی اگر فروشنده در بارگیری کمک کند، خریدار در معرض خطر است.

  شیوه حمل و نقل در Ex Work

این ترم حمل، برای هر شیوه حمل و نقلی قابل استفاده است.

 محل دقیق تحویل در Ex Work

طرفین معامله باید در قرارداد محل دقیق تحویل بار را تعیین کنند. اگر این محل به صورت دقیق و با توافق طرفین مشخص نشود، ‌ممکن است فروشنده بار را در محلی تحویل دهد که ریسک بالاتری برای خریدار داشته باشد.

  ریسک بارگیری توسط فروشنده در Ex Work

از زمانی که بار تحویل خریدار داده می‌شود، مسئولیت و ریسک بارگیری و تمام مراحلی که در ادامه طی میشود بر عهده خریدار خواهد بود و از فروشنده سلب مسئولیت می شود.

  تشریفات گمرکی صادرات کالا در Ex Work

کالا در محل انبار فروشنده تحویل خریدار داده می‌شود و از آن پس فروشنده هیچ مسئولیتی در ادامه مسیر نخواهد داشت. بر این اساس طبیعتاً فروشنده مسئولیتی در زمینه انجام مراحل صادرات کالا و ترانزیت آن نخواهد داشت و انجام این مراحل بر عهده خریدار است.

FCA :Free Carrier

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ EXW به معنی تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدا (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده می‌باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک محل بارگیری می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است.

عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار است؟ (نه الزاماً).

ترم حمل FCA  در اینکوترمز

مسئولیت و ریسک‌ها در FCA

فروشنده وظیفه تحویل کالا در محل انبار خود یا در یک مکان مشخص را دارد. بر حسب محلی که برای تحویل کالا در نظر گرفته می‌شود، مسئولیت بارگیری مشخص می‌شود. برای مثال اگر تحویل در انبار فروشنده صورت بگیرد، مسئولیت بارگیری بر عهده فروشنده است. در صورتی که تحویل در محلی به غیر از انبار فروشنده باشد، فروشنده مسئولیتی در قبال بارگیری نخواهد داشت. مسئولیت تحویل به بندر و الزامات امنیتی آن و البته که خطر و ریسک بارگیری کالا هم بر عهده خریدار است.

شیوه حمل و نقل در FCA

FCA می‌تواند برای هر نوع شیوه حمل و نقل از طریق هوایی، پیک، کامیون، راه آهن، کشتی یا به کمک چند حالت استفاده شود.

محل تحویل در FCA

محل تحویل کالا از فروشنده به خریدار در یک قرارداد فروش، مطابق با قاعده FCA می‌تواند در هر محلی اعم از انبار فروشنده و یا جایی غیر از آن باشد. توصیه می‌کنیم طرفین معامله در قرارداد خود محل دقیق تحویل را ذکر کنند تا مسئولیت‌های طرفین مشخص باشد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا در FCA

مطابق اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده FCA، فروشنده مسئولیت انجام مراحل صادرات کالا را بر عهده دارد، اما در عین حال مسئولیتی در زمینه پرداخت هزینه‌های صادرات و واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

CP :Carriage Paid To

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CPT به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد، خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه به عهده خریدار است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

ترم حمل CPT در اینکوترمز 2020

 ریسک و مسئولیتها در CPT

مطابق این قاعده زمانی که فروشنده کالا را به اولین حمل کننده و در محل تعیین شده تحویل می دهد، به ریسک خود خاتمه می‌دهد. اما همچنان مسئولیت انتقال کالا تا مقصد نهایی اعم از هزینه کرایه را بر عهده دارد. مطابق این قاعده فروشنده مسئولیتی در قبال تهیه بیمه ندارد.

 شیوه حمل و نقل در CPT

قاعده CPT برای هر نوع شیوه حمل و همچنین در مواقعی که از چند شیوه برای حمل کالا استفاده می‌شود، کاربرد دارد.

 محل تحویل در CPT

مطابق این قاعده دو محل تحویل وجود دارد. اولین محل تحویل منجر به خاتمه ریسک فروشنده می‌شود و دومین محل تحویل به عنوان مقصد نهایی و خاتمه دهنده مسئولیت فروشنده محسوب می‌شود.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در CPT

مطابق این قاعده فروشنده باید مراحل ترخیص برای صادرات کالا را انجام دهد، اما مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مبدا ندارد.

CIP :Carriage and Insurance Paid to

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIP به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌ است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

ترم حمل CIP 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در CIP

فروشنده کالاها را به فرد حامل یا شخص دیگری که توسط خریدار تعیین شده در محل تعیین شده تحویل می‌دهد. در این مرحله خطر به خریدار منتقل می‌شود. فروشنده مسئولیت هزینه‌های حمل و نقل مرتبط با تحویل کالا و تهیه پوشش بیمه به مقصد تعیین شده را بر عهده دارد.

در قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ مطابق قاعده CIP، فروشنده اکنون مسئولیت خرید سطح بالاتری از پوشش بیمه را بر عهده دارد.

 شیوه حمل و‌نقل در CIP

این قاعده برای انواع شیوه های حمل و نقل و همچنین در مواقعی که بیش از یک شیوه حمل به کار می‌رود، کاربرد دارد.

 محل تحویل در CIP

مطابق قاعده CIP دو مقصد اهمیت دارند. در مقصد اول با تحویل کالا به خریدار و یا فرد حامل ریسک به خریدار منتقل می‌شود، ولی فروشنده همچنان مسئولیت تحویل کالا تا مقصد دوم که مقصد نهایی محسوب می‌شود را بر عهده دارد.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در CIP

بر اساس این قاعده، فروشنده تنها مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد و در زمینه واردات کالا در کشور مقصد مسئولیتی بر عهده ندارد.

DAP: (تحویل در محل معین) Delivered at Place

ترم حمل DAP 2020

ریسک و مسئولیت‌ها در DAP

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ EXW یعنی فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌های مرتبط با ارسال کالا به محل تعیین شده به عنوان مقصد را بر عهده دارد. DAP بدان معنی است که خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات مرتبط با بارگیری کالا و ترخیص گمرک برای واردات کالا به کشور مقصد مشخص شده را بر عهده دارد.

این اصطلاح حاکی از آن است که فروشنده وظیفه بارگیری کالا را نیز بر عهده دارد. فروشنده کالاهای صادراتی را ترخیص می‌کند و کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با تحویل کالا و بارگیری آنها را در ترمینال در بندر یا محل مقصد بر عهده دارد. خریدار مسئولیت کلیه هزینه‌ها و خطرات موجود از نقطه تحویل به بعد از جمله ترخیص کالاها برای واردات در کشور مقصد را بر عهده می‌گیرد.

 شیوه حمل و نقل در DAP

این قاعده برای انواع شیوه‌های حمل و نقل و همچنین در جایی که انواعی از آن به صورت هم‌زمان کاربرد دارند، استفاده می‌شود.

 محل تحویل در DAP

این مورد باید به صورت دقیق توسط طرفین معامله تعیین شود، چرا که مسئولیت و ریسک کالا تا لحظه تحویل بر عهده فروشنده و از آن به بعد بر عهده خریدار است. در صورتی که این محل به درستی تعیین نشود، فروشنده نمی‌تواند مراحل حمل و انتقال را به درستی انجام دهد و ممکن است دو طرف متحمل ضرر شوند.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در DAP

مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد، اما هیچ گونه مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد و این وظایف بر عهده خریدار است. در صورتی که خریدار موفق به انجام مراحل واردات کالا نشود، کالا در انبار می‌ماند و مطابق قرارداد پرداخت ضرر و زیان متحمله بر عهده خریدار می‌باشد.

DPU (تحویل در محل تخلیه شده) Delivered at Place Unloaded

این قاعده قبلا به عنوان اصطلاح تحویل در ترمینال (DAT) شناخته شده است، اما در اینکوترمز ۲۰۲۰ به نام (DPU) تغییر نام یافته است. زیرا خریدار و فروشنده ممکن است بخواهند كه تحویل كالاها در جایی غیر از ترمینال اتفاق بی‌افتد.

ترم حمل DPU 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در DPU

فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با تحویل کالا و تخلیه کالا در محل مقصد را بر عهده دارد. مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات موجود از لحظه تخلیه بار در محل مقصد تعیین شده نهایی به بعد از جمله ترخیص کالا ها برای واردات در کشور مقصد بر عهده خریدار خواهد بود.

 شیوه حمل و نقل در DPU

این قاعده برای انواع حمل و نقل و در جایی که از چند روش حمل ونقل استفاده می‌شود، کاربرد دارد.

 محل تحویل در DPU

محل تحویل کالا و مقصد نهایی باید به دقت توسط طرفین معامله تعیین شود، چرا که مسئولیت و‌ ریسک کالا تا پایان تخلیه آن در مقصد نهایی بر عهده فروشنده است و این مورد باید به طور واضح مشخص شود.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در DPU

مطابق قاعده DPU ترخیص برای صادرات کالا بر عهده فروشنده می‌باشد و اما هیچ مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

DDP (تحویل کالا در مقصد با پرداخت عوارض گمرکی واردات) Delivered Duty Paid

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DDP به این معنی است که فروشنده، کلیه خطرات و هزینه‌های مرتبط با ارسال کالا به محل مقصد تعیین شده را برای بارگیری و ترخیص برای واردات بر عهده دارد.

ترم حمل DDP 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در DDP

مطابق این قاعده تمامی مسئولیت‌‍ها و ریسک ارسال کالا در محل مقصد تعیین شده، توسط دو طرف بر عهده فروشنده است. از آن به بعد ریسک و مسئولیت‌ها به خریدار منتقل می‌شود.

 شیوه حمل و نقل در DDP

این قاعده برای هر نوع شیوه حملی کاربرد دارد. همچنین برای مواردی که به شیوه‌های مختلف کالا را منتقل می‌کنند، نیز کاربرد دارد.

 محل تحویل در DDP

این مورد نیز باید به دقت توسط طرفین معامله تعیین شود. با توجه به این نکته که تا زمان ترخیص کالا برای واردات تمامی هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بر عهده فروشنده است. تعیین دقیق این مورد می‌تواند از بروز اختلاف و زیان جلوگیری کند.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در DDP

در این قاعده علاوه بر اینکه فروشنده مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد، همچنین مسئولیت پرداخت هزینه گمرکی ترخیص کالا برای واردات در کشور مقصد و ترخیص آن را نیز بر عهده دارد. بنابراین مطابق این قاعده فروشند بیشترین مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.

FAS : مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

ترم حمل FAS 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در FAS

مطابق قوانین FAS، اینکوترمز ۲۰۲۰ بدان معنی است که فروشنده وقتی کالا را در کنار کشتی (مثلاً اسکل ) در بندر تعیین شده به  خریدار تحویل می‌دهد، تعهد خود را انجام داده است.

خریدار وظیفه بارگیری کالا های موجود و حمل و نقل آنها و سایر موارد لازم برای رسیدن کالا به مقصد نهایی را بر عهده دارد.

 شیوه حمل و نقل در FAS

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه‌های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در کنار کشتی داشته باشند، به کار می رود.

 محل تحویل در FAS

طرفین باید محل دقیق تحویل کالا را در بندر تعیین شده را مشخص کنند. به این جهت که تا آن لحظه هزینه‌های حمل با فروشنده خواهد بود. بنابراین ممکن است در صورت عدم تعیین دقیق محل تحویل فروشنده در جایی که راحت‌تر است، محموله را تحویل دهد.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در FAS

در این قاعده ترخیص کالا و مراحل صادرات کالا بر عهده فروشنده است، با این وجود فروشنده مسئولیتی در قبال واردات و ترخیص کالا در کشور مقصد و هزینه های آن نخواهد داشت.

FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FOB به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است.  فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

ترم حمل FOB 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در FOB

فروشنده هنگامی که در عرشه کشتی در بندر تعیین شده محموله را تحویل می دهد، به ریسک خود خاتمه می دهد. خریدار کلیه خطرات و هزینه کالاها را از این لحظه به بعد بر عهده می گیرد.

  شیوه حمل و نقل در FOB

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در عرشه کشتی داشته باشند به کار می رود.

 محل تحویل در FOB

مطابق این قاعده تحویل کالا در عرشه کشتی در بندر تعیین شده است، که توسط طرفین معامله صورت می‌گیرد.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در FOB

مطابق قاعده FOB فروشنده مسئولیت انجام مراحل صادرات کالا و ترخیص آن را بر عهده دارد.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CFR به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است. C&F سابق است، ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌ است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

ترم حمل CFR 2020

 ریسک و مسئولیت ها در CFR

فروشنده کالاها را در مقصد تعیین شده بر روی عرشه کشتی تحویل می دهد و هزینه حمل بار را به بندر مقصد بر عهده دارد. خریدار کلیه خطرات مربوط به کالا را از زمان تحویل کالا روی کشتی در بندر تعیین شده بر عهده می گیرد.

 شیوه حمل و نقل در CFR

این قاعده تنها برای حمل کالا به صورت دریایی و در آبراه‌های داخلی کاربرد دارد.

 محل تحویل در CFR

کالا توسط فروشنده در عرشه کشتی بندر توافق شده به خریدار تحویل داده می شود. باید توجه داشته باشید که در CRF دو بندر به عنوان مقصد شناخته می شود. اولین بندر مکانی است که در آن کالا تحویل خریدار داده می‌شود، به این ترتیب مسئولیت به خریدار منتقل می‌شود. در ادامه فروشنده کالا را به بندر دوم تحویل می‌دهد که به عنوان مقصد اصلی شناخته می‌شود. اما فروشنده باید در قرارداد طی کند که نقطه تحویل ریسک بندر اول می‌باشد.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در CFR

فروشنده مطابق قاعده CRF باید مراحل صادرات کالا و ترانزیت را بر عهده بگیرد، با این حال مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

CIF: مخفف اصطلاح Cost , Insurance and Freight

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIF به معنای هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد است. این ترم حمل مخصوص حمل دریایی است. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود، مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

ترم حمل CIF 2020

 ریسک و مسئولیت‌ها در CIF

فروشنده کالاها در عرشه کشتی بندر تعیین شده تحویل می‌دهد. فروشنده هزینه حمل و بیمه را به بندر مقصد را بر عهده دارد اما ریسک کالا، تنها تا زمانی که فروشنده محموله را در عرشه کشتی تحویل خریدار می‌دهد، بر عهده فروشنده است. فروشنده ملزم به خرید حداقل سطح بیمه است.

خریدار مسئولیت کلیه هزینه‌های مرتبط با بارگیری کالا در بندر مقصد و ترخیص کالاها برای واردات را بر عهده دارد.

 شیوه حمل و نقل در CIF

این قاعده تنها برای حمل دریایی و آبراه‌های داخلی کاربرد دارد.

 محل تحویل در CIF

در قاعده CIF نیز دو بندر اهمیت دارند، در بندر اول که محموله روی کشتی تحویل داده می‌شود. در این ترم حمل ریسک کالا به خریدار منتقل می‌شود و اما هزینه‌های انتقال کالا در بندر دوم توسط فروشنده خاتمه می‌یابد.

 تشریفات گمرکی صادرات کالا در CIF

مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص به جهت صادرات کالا را نیز بر عهده دارد، اما در قبال انجام مراحل واردات کالا در کشور مقصد مسئولیتی ندارد.

4.5/5 - (29 امتیاز)

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *