شعبه تهران

آدرس:

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، رو به رو باغ سفارت روسیه، پلاک ۳۴

ایمیل:

info@hamrahdezh.com

تلفن:

۰۹۳۰۳۷۷۱۸۵۹

۰۲۱۶۲۰۱۵۲۹۰

۰۲۱۶۲۰۱۵۲۹۲

۰۲۱۶۲۰۱۵۲۹۳

دفتر فرودگاه امام خمینی:

آدرس:

ترمینال بار فرودگاه امام خمینی جنب حوزه ۲ گمرک شماره ۳۱

ایمیل:

info@hamrahdezh.com

تلفن:

۰۲۱۵۱۰۰۵۲۵۳

۰۲۱۵۱۰۰۵۲۵۴

۰۲۱۵۵۶۷۸۱۸۵

شعبه دبی

:Address

ETHEREAL ELAYNE FREIGHT BROKERS  (L.L.C) 

Flat No.107  , Plot No.24 , Sherina 3 Bld. , Al – Cornich , Dubai – U.A.E  

:Email

Ebrahimi@sepahanhamrah.com

:Phone

شعبه چین

:Address

GZ SEPAHAN HAMRAH ( L.T.D )

Flat No : 2119 , 21th Floor , New Asia Bld.( No.55) , Xidier Road , Liwan District , Guangzho – China

:Email

Salesmanager.sep@outlook.com

:Phone

در صورت وجود هر گونه سوالی می توانید از طریق تلفن و ایمیل یا چت آنلاین با ما در ارتباط باشید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .