ترانزیت داخلی و خارجی کالا

ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی، در اصل یک رویه گمرکی است که براساس آن کالایی که حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت نشده است، از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن یا انبارهایی که کالاها، تحت نظارت سازمان گمرک به آنها منتقل می‌شود تا تشریفات قطعی گمرکی آنها در مقصد انجام شود .

ترانزیت داخلی به سرویس حمل و نقلی گفته می‌شود که جهت انتقال محموله به گمرکات داخل یک کشور از یک گمرک داخلی به گمرک دیگر داخل مرز همان کشور صورت می پذیرد.

در این رویه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد انتقال داخلی کالا و همچنین شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی کشور مقصد باشد، باید پس از انجام تشریفات مربوط به کالا و صدور پروانه، کالای گمرکی را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال که توسط سازمان گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمب سالم الصاقی به بار گنج، محفظه بار یا بسته‌ها) به گمرک مقصد تحویل نماید.

ترانزیت خارجی

ترانزیت خارجی یعنی عبور دهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌شود کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود، از طریق گمرک و خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.

مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌شود.

تمدید مهلت پروانه با تغيير گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرک های ذیربط امکان‌پذیر است.

تجديد و ترمیم بسته‌بندی، درجه بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا با نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهده درخواست کننده می‌باشد.

گمرک و سازمان های ذی‌ربط، درخواست عبور دهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بار گنج کانتینر به کامیون، واگن با هواپیما و بالعكس را می‌پذیرند.

ترانزیت داخلی و خارجی

دیگر خدمات ما

شرکت همراه دژ  یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سپاهان همراه است که با هدف ارائه خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی و دارا بودن مجوز رسمی و قانونی خدمات بار هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری، این امکان را به وجود آورده است تا هر نوع کالا را بدون هیچ گونه محدودیتی، از اقصی نقاط جهان و با بهترین کیفیت در کمترین زمان ممکن حمل نماید.