جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تخلفات ترانزیتی

تخلفات ترانزیتی

در این مقاله میخواهیم راجب تخلفات ترانزیتی و قوانین ترانزیت صحبت کنیم و بیشتر آشنا شویم.

ترانزیت کالا چیست؟

در اکثر جاده ها خودروهای زیادی دیدیم که در حال حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر هستند. این قبیل واردات و صادرات، تابع قوانین کشورهای مختلف و در کشور ما نیز به عنوان قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی یا ترانزیت خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نام دارد، که قانون آن در سال 1374 تصویب شد.

تخلفات ترانزیتی (رویه های عبور و مرور خارجی و داخلی)

یکی تخلفات ترانزیتی که باید به آن دقت کرد، تخلفات مربوط به گمرک ورودی است.

 گمرک ورودی (در عبور خارجی) 

با توجه به ماده 54 قانون امور گمرکی هرگاه در گمرک ورودی، مشخصات کالای عبوری با اظهار نامه کالا مطابقت نداشته باشد، مسئولان ذی ربط صورت مجلس تنظیم کرده و اظهارنامه و پروانه عبوری کالا بر اساس آن اصلاح و سپس کالا از مرز عبور داده می شود.

در چنین شرایطی کالای اضافی از نوع مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر همنوع مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود.

همانطور که مشاهده کردید در رویه عبور خارجی در گمرک ورودی، اظهار خلاف (اعم از کسری ،اضافی یا مغایرت کالای موجود با کالای اظهار شده) قاچاق تلقی نمی شود و در مراجع ذی ربط به ترتیب زیر رسیدگی خواهد شد:

الف) چنانچه کسری مشاهده شود با تنظیم صورت مجلس و اصلاح اظهارنامه و اسناد، اجازه عبور کالا داده می شود.

ب) در صورت کشف کالای اضافی (همنوع) کمتر از پنج درصد، با تنظیم صورت مجلس و اصلاح اظهارنامه و اسناد، اجازه عبور کالا داده می شود.

ج) در صورت کشف کالای اضافی (همنوع) بیشتر از پنج درصد یا کشف کالای مغایر (غیرهمنوع) با هر درصدی باید مطابق تبصره 2 ماده 108 قانون امور گمرکی اقدام شود. یعنی چنانچه ظرف سه ماه اسناد مورد قبول گمرک ارائه نگردد، صرفاً کالای اضافی یا مغایر با اظهارنامه به نفع دولت ضبط می شود.

یکی دیگر از تخلفات ترانزیتی که ممکن است رخ دهد تخلفات در طول مسیر است.

 در طول مسیر (در عبور خارجی)

تخلفات ترانزیتی  در طول مسیر

بر حسب ماده 55 قانون امور گمرکی ، در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقرررات قاچاق اقدام قانونی صورت می پذیرد.

تبصره– چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید، یا با فک مهر و موم و پلمپ کامیون یا  بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمپ و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر است.

مصداق این ماده اصولاً مواردی است که پلمپ محموله عبوری سالم و محفظه حمل بار دست نخورده است و نیروی انتظامی به محموله، مظنون و با هماهنگی گمرک پس از فک پلمپ، یکی از موارد زیر را کشف می کند:

الف) کالای اضافی (همنوع)، که در اینصورت صرفاً کالای اضافی به ضبط دولت درمی آید.

ب) کالای مغایر (غیرهمنوع) یا کسری، که در هر دو حالت مطابق مقررات قاچاق رفتار می شود.

آخرین  تخلف ترانزیتی که باید به آن دقت داشت، تخلفات مربوط به گمرک خروجی است.

بیشتر بدانید : واردات کالا

گمرک خروجی (در عبور خروجی)

با توجه به ماده 56 قانون امور گمرکی هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهرو موم و پلمپ از بین رفته است، مامور گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده، محتویات بسته ها را بازرسی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود، اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هرگاه مهر و موم و پلمپ به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد، در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.

تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروجی، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمپ و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت، اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد ساقط می شود.

چنانچه محموله عبور خارجی با پلمپ سالم و محفظه دست نخورده به گمرک خروجی برسد، ولی پس از کنترل های گمرکی مغایرت کشف شود، در صورت احراز عدم سوءنیست، اجازه تخلیه یا خروج کالا از قلمرو گمرکی داده می شود، در غیر این صورت کالا قاچاق است.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *